سفر ظریف به دوحه

وزیر امور خارجه عصر یکشنبه راهی دوحه شد.

دیدار و گفتگوی یوسف بن علوی، وزیر امورخارجه عمان با محمدجواد ظریف

وزیر امور خارجه عصر یکشنبه راهی دوحه شد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در سفر به قطر قرار است با تعدادی از مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و رایزنی کند.

گفت‌وگو در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی از مهم‌ترین محورهای سفر ظریف به این کشور حاشیه خلیج فارس است.

  • خبرنگار اکرم احقاقی

  • دبیر محمد علیجانی