عید قربان فرصتی است برای اتحاد مسلمانان

ایلنا: وزیر خارجه کشورمان با تبریک عید فرخنده قربان مسلمانان جهان را به وحدت دعوت کرد.

ظریف:

عید قربان فرصتی برای اتحاد مسلمانان است

وزیر خارجه کشورمان با تبریک عید فرخنده قربان مسلمانان جهان را به وحدت دعوت کرد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف با تبریک عید فرخنده قربان مسلمانان جهان را به وحدت دعوت کرد.

وزیر خارجه کشورمان طی مطلبی در فضای مجازی تاکید کرد: تبریک به همه مسلمانان به مناسبت فرخنده عید قربان. عید فرصتی است برای اتحاد. ما بار دیگر از مسلمانان می‌خواهیم تا به منظور رسیدن به حقوق خودمان، احترام به خود را در اولویت قرار دهند. اگر چنین نکنیم، نتیجه‌اش، حملات بیشتر به کرامت ما خواهد بود - مثل تحقیر قرن پیشنهادی.