ظریف برای دیدار و گفتگو با مقامات قطری به دوحه سفر کرد

ظریف برای دیدار و گفتگو با مقامات قطری به دوحه سفر کرد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات قطری به دوحه سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای دیدار و گفتگو با مقامات قطری به دوحه سفر کرد.