ماجرای ارتش فرضی بریتانیا در جنگ‌جهانی چه بود؟

بریتانیایی ها با کمک یک ارتش فرضی موفق شدند در جریان جنگ جهانی دوم تا حد زیادی برای دشمنان خود اضطراب ایجاد کنند. این ارتش فرضی به خصوص برای آلمانی ها ایجاد شبهه کرده بود و کارکردی گیج کننده داشت.

انتخاب: شاید صحبت کردن در مورد ارتش فرضی در حالت عادی بسیار خنده دار به نظر برسد و شما را یاد فیلم و سریال های طنز بیندازد، اما جالب است بدانید که ارتش فرضی واقعا وجود دارد.

این تکنیک در بسیاری از موارد با هدف ضربه زدن به دشمنان و ایجاد رعب و وحشت در آنان انجام می شود. ارتش فرضی بریتانیا نیز در جریان جنگ جهانی دوم موفق شد بسیاری را فریب دهد. این ارتش فرضی به خصوص در منطقه نرماندی و برای فریب آلمانها کاربردی بود.

ماجرای ارتش فرضی بریتانیا در جنگ‌جهانی چه بود؟

جالب است بدانید نیروهای آلمانی بارها سعی کردند مقر این ارتش فرضی را پیدا کنند اما موففق نشدند این کا را انجام دهند. این ارتش فرضی به ترتیب مقر اصلی خود در شمال و جنوب به ترتیب در ادینبورگ و هاتفیلد بود و در مکان های مختلف شایعاتی در خصوص توانایی های ارتش فرضی مطرح می شد. در بخشی از این عملیات روانی، آلمانی ها تشویق شدند که این مقر در قلعه ادینبورگ واقع شده و تلفاتی نیز در راستای محاصره این ارتش دادند.

در کنار اینها این ارتش فرضی به عنوان تهدیدی برای منطقه پاس دو کاله معرفی شد و وظیفه حمله به هلند و ساحل آلمان را بر عهده داشت. با استفاده از این تکنیک، آلمانی ها رودست هایی را در برخی از جبهه ها را تجربه کردند و می توان گفت ماجرای ارتش فرضی یکی از قوی ترین ایده های بریتانیایی ها بود.