قرارداد محمدمهدی نظری یک فصل دیگر تمدید شد/مهاجم نساجی داوطلبانه ۱۰۰ میلیون تومان از قراردادش کم کرد

ایلنا: مهاجم نساجی مازندران بعد از آنکه قرارداد همکاری اش با این باشگاه را تمدید کرد به طور داوطلبانه مبلغ قراردادش را کسر کرد.

قرارداد محمدمهدی نظری یک فصل دیگر تمدید شد/مهاجم نساجی داوطلبانه ۱۰۰ میلیون تومان از قراردادش کم کرد

مهاجم نساجی مازندران بعد از آنکه قرارداد همکاری اش با این باشگاه را تمدید کرد به طور داوطلبانه مبلغ قراردادش را کسر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه نساجی مازندران، قرارداد محمدمهدی نظری مهاجم شجاع و جنگنده نساجی به‌مدت یک فصل دیگر با امضای طرفین، تمدید شد.

نکته بارز قرارداد نظری این است، علی‌رغم توافق مالی صورت‌گرفته میان طرفین، نظری به‌طور داوطلبانه به‌دلیل شرایط بد اقتصادی و با هدف کمک به نساجی، ۱۰۰ میلیون تومان از قراردادش را مجدداً کم کرد.