دادستان همدان: با قاچاقچیان برخورد جدی می‌کنیم

دادستان عمومی و انقلاب استان همدان گفت: با قاچاقچیان جدی برخورد خواهیم کرد و تعارف با کسی نداریم و معتقدیم اگر عوامل اصلی مصرف را از بین ببریم خودبه خود درصد اعتیاد کاهش پیدا می کند.

انبار برنج قاچاق

دادستان عمومی و انقلاب استان همدان گفت: با قاچاقچیان جدی برخورد خواهیم کرد و تعارف با کسی نداریم و معتقدیم اگر عوامل اصلی مصرف را از بین ببریم خودبه خود درصد اعتیاد کاهش پیدا می کند.

به گزارش ایسنا، حسن خانجانی یکشنبه ۲۰ مرداد در شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان همدان، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی که به عنوان یک معضل در جامعه است و ۶۰ درصد پرونده ها یا از جنس مواد مخدر و یا مرتبط با آن هستند.

وی با بیان این‌که «اعتیاد باعث فروپاشی خانواده‌ها شده است»، افزود: در سال ۷۰ دو شعبه دادگاه مدنی خاص در سطح استان همدان داشتیم که شهرستان ها را نیز پوشش می داد و با پرونده های کم اما اکنون در همدان مجتمع بزرگی فقط برای مشکلات خانوادگی ایجاد شده است. برخوردهای قضایی ما بسیار موثر نبوده است و سیاست هایی که سران عالی نظام در نظر گرفتند، نیازمند تغییر و تجدیدنظر است.

وی ادامه داد: خیلی از مردم معتاد را به زندان فرستادیم و پس از گذشت چندروز دوباره آزاد شدند که فایده عملی نداشته است. عملکرد ما درگذشته باعث ورود ایدز و هپاتیت به زندان ها شد که آلودگی های زیادی به همراه داشت.

وی با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه، عنوان کرد: درمان محوری بر روی معتادان، باعث کاهش حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی خواهد شد.