دستگیری یک شبکه ضد انقلاب در مشهد

امروز تعدادی از عناصر ضد نظام که در حال طراحی برای اغتشاش و ایجاد ناامنی بودند، در مشهد دستگیر شدند.

یک شبکه ضد انقلاب در مشهد دستگیر شدند.

به گزارش ایسنا، امروز تعدادی از عناصر ضد نظام که در حال طراحی برای اغتشاش و ایجاد ناامنی بودند، در مشهد دستگیر شدند.

حسین شرافتی راد، مدیرکل امنیتی استانداری خراسان رضوی در این رابطه اظهار کرد: تعدادی از عناصر ضد انقلاب مرتبط با خارج از کشور که از نقاط مختلف ایران برای دامن زدن به اعتراضات، تحریک افکار عمومی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد ناامنی به مشهد عزیمت کرده بودند و پس از هماهنگی محفلی و برنامه ریزی، در حین تجمع غیر قانونی در مقابل دادگستری دستگیر شدند.

لینک کوتاه