شورای نگهبان طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی را تایید کرد

شورای نگهبان در نامه ای به مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره چند طرح و لایحه اعلام کرد.

شورای نگهبان در نامه ای به مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره چند طرح و لایحه اعلام کرد.

شورای نگهبان طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی را تایید کرد به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، شورای نگهبان در نامه ای به مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره چند طرح و لایحه اعلام کرد.

بر این اساس شورای نگهبان طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تایید کرد.

بیشتر بخوانید: احراز هویت نامزدهای انتخابات مجلس الکترونیکی انجام می‌شود

همچنین این شورا لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی  دانست و آن را رد کرد.