اعلام ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت برای سال ١٣٩٨

ایلنا: ظرفیت پذیرش کارآموزوکالت توسط کانون وکلای دادگستری مرکز برای سال ١٣٩٨ اعلام شد.

اعلام ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت برای سال ١٣٩٨

ظرفیت پذیرش کارآموزوکالت توسط کانون وکلای دادگستری مرکز برای سال ١٣٩٨ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

به موجب مصوبه جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧٦ و پس از بحث و بررسی تعداد پذیرش کارآموز در حوزه کانون وکلای دادگستری مرکز شامل استانهای تهران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و سمنان ، جمعا ١٥٠٠ نفر مورد تصویب قرار گرفت. برابر ضوابط قانونی، ٧٠ درصد سهمیه پذیرش عادی به تعداد ١٠٥٠ نفر و ٣٠ درصد پذیرش ایثارگران ٤٥٠ نفر از جمع کل ١٥٠٠ نفر خواهد بود .