ادامه همکاری قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور

سومین جلسه کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه همکاری قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور برگزار شد.

image.png

سومین جلسه کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه همکاری قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور برگزار شد.

به گزارش ایسنا،‌ سومین جلسه کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه همکاری قوای سه‌گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور، با حضور اکثریت اعضا، در محل معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در ادامه مباحث جلسه گذشته، متن آیین‌نامه داخلی کارگروه، مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفت.

مطابق ماده 8 تفاهم نامه، آیین‌نامه مذکور پس از امضای معاونان حقوقی، قوانین قوای سه گانه لازم‌الاجرا خواهد بود.

آیین نامه داخلی توسط طرف‌های تفاهم‌نامه حداکثر طی یک هفته به عمل می‌آید.

همچنین در این جلسه، تدوین شیوه‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه (موضوع ماده 7 تفاهم‌نامه) به عنوان دومین ماموریت کارگروه، مورد بررسی قرار گرفت و علاوه بر گروه تامین مالی اجرای تفاهم‌نامه که در جلسه گذشته مصوب شده بود، تشکیل 5 گروه تخصصی ناظر بر موضوعات «اصول و ضوابط تنقیح پیشینی»، «اصول و ضوابط تنقیح پسینی»، «اصول و ضوابط تدوین قوانین جامع»، «تدوین کدهای تنقیحی» و «توسعه ادبیات تنقیحی کشور» به تصویب رسید.

گفتگوها در خصوص ترکیب و آیین کاری گروه‌های تخصصی و دیگر ابعاد شیوه‌نامه اجرایی تفاهم نامه به جلسه آینده کارگروه موکول شد.

  • خبرنگار صدف صمیمی

  • دبیر الهام رییسی