پاسخ رهبر انقلاب به سوالی درباره «ارتباط در دوران نامزدی»

ایلنا: رهبر انقلاب به سوالی درباره «ارتباط در دوران نامزدی» پاسخ دادند.

پاسخ رهبر انقلاب به سوالی درباره «ارتباط در دوران نامزدی»

رهبر انقلاب به سوالی درباره «ارتباط در دوران نامزدی» پاسخ دادند.

به گزارش ایلنا، متن پرسش و پاسخ به شرح ذیل است:

سوال: اگر دختر و پسر قصد ازدواج داشته و برای آشنایی هرچه بیشتر با هم ارتباط پیامکی یا تلفنی یا در اماکنی مثل پارک با هم دیدار داشته باشند، مشکل دارد؟

جواب: تا زمانی که عقد ازدواج خوانده نشده است، نامحرم هستند و هرگونه ارتباطی که خارج از ضوابط و احکام شرعی باشد و یا مفسده‌ای بر آن مترتب باشد، جایز نیست.

بر هر زن و مرد مکلفی شرعاً واجب است حریم ضوابط شرعی و مقررات اسلامی را دقیقاً مراعات کند و از هرگونه رفتاری که ترس وقوع در حرام در آن است و یا موجب فتنه و فساد می شود، جداً پرهیز کند.