وزیر کشور: حقیقت‌یابی، مهمترین وظیفه رسانه‌هاست

وزیر کشور مهمترین وظیفه رسانه ها را حقیقت‌یابی بیان کرد.

رحمانی فضلی در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که بعدازظهر امروز در محل وزارت کشور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: ۱۰سالی به طور مستقیم و دو سالی غیر مستقیم در حوزه رسانه و اطلاع رسانی بودم و شاید بتوانم خودم را به عنوان کسی که الفبای کار خبر ، پیچیدگی‌ها، حساسیت‌ها و ظرفیت‌هایش را می‌داند، بدانم.

وی ادامه داد: انسان روزانه صدها انتخاب انجام می‌دهد که مبنای آن‌ها اگاهی و اطلاع است. انتخاب یکی از ویژگی‌های انسان است و رابطه مستقیمی با معرفت، آگاهی و علم دارد. در حوزه خبر کار ما اطلاع‌رسانی، آگاهی‌رسانی و تامین مقدمات تحلیل و تصمیم است و هرچه میزان مسئولیت و فعالیت بالا می‌رود، نوع و سطح انتخاب و تصمیم متفاوت می‌شود.

به گفته وی، امروز نقش و کارکرد رسانه‌ها در حجم، کیفیت و نحوه اطلاع‌رسانی اهمیت بسیار زیادی دارند و در هر لحظه با کارشان در زندگی مردم حضور دارند، حضوری از نوع انتخاب و تصمیم. همچنین رسانه ها در روابط، دولت‌ها، حاکمیت و چگونگی ساخت فضای حیاتی جامعه ها نیز نقش دارند و به دلیل این اثرگذاری‌ها و تعاملات و ارتباطات، هر روز نقش آنها قوی می شود.

رحمانی فضلی تصریح کرد : اگر از من بپرسند مهمترین وظیفه رسانه ها چیست پاسخ خواهم داد حقیقت یابی. همچنین اگر کمک کنیم که افراد براساس حقایق و واقعیات تصمیم بگیرند، تصمیمات به ثواب نزدیکتر خواهد بود.

رحمانی فضلی خطاب به خبرنگاران گفت با بیان اینکه شما با ابزاری که دارید می توانید در چگونگی شناسایی و کشف حقیقت برای مردم موثر باشید گفت: انسان به صورت فطری به دنبال زیبایی، خیر و حقایق هستند و حقیقت بهترین زیبایی است بنابراین اگر در حوزه رسانه کارتان کشف حقیقت باشد در اصل خلق زیبایی می کنید. این موارد می تواند به زندگی شور و نشاط و انگیزه دهد.