حجت الاسلام رئیسی در پرونده فساد در فوتبال ورود کند

عضو کمیسیون فرهنگی در پیامی توئیتری از ریاست قوه قضائیه خواست تا در پرونده فساد در فوتبال قاطعانه ورود پیدا کند.

عضو کمیسیون فرهنگی در پیامی توئیتری از ریاست قوه قضائیه خواست تا در پرونده فساد در فوتبال قاطعانه ورود پیدا کند.

قاضی زاده هاشمی: حجت الاسلام رئیسی در پرونده فساد در فوتبال ورود پیدا کند به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، سید احسان قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی توییتری از حجت الاسلام رئیسی خواسته تا به پرونده فساد در فوتبال ورود جدی و قاطعانه داشته باشد؛ متن این پیام توئیتری به این شرح است:

«از رئیس محترم قوه قضائیه که اخیرا بادستگیری و محاکمه دانه درشت‌ها جلودار مبارزه بافساد شده‌اند تقاضادارم درخصوص رسیدگی به پرونده فساد فوتبال که از مرداد ۹۶ درقالب ۶ جلد و ۱۳۷۰ برگ سند در شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح است، ورود جدی و قاطع نمایند».

حجت الاسلام رئیسی در پرونده فساد در فوتبال ورود کند