صاحب پلاسکو به جرم گرانفروشی دستگیر شد

مبارزه با گرانفروشی و تلاش برای مهار تورم در ایران سابقه‌ای دیرپا دارد.

بررسی نشریات دهه پنجاه نشان می‌دهد دولت‌ها در این دوره، تحت تاثیر رشد تورم در اثر افزایش شدید درآمد نفتی، بارها و بارها دست به اجرای طرح هایی خاص برای مبارزه با گرانفروشی زده اند.

حتی اعلانات رسمی حکومتی در زمان قاجار نیز حکایت از مبارزه دولت های وقت با گرانفروش در این دوره دارد. مبارزه با گرانفروشی سابقه‌ای دیرینه دارد و اعلان‌های دولتی زمان قاجار نیز نشان می دهد مبارزه با گرانفروشی کارویژه حکومت‌ها بوده است.

بررسی نشریات دهه پنجاه حکایت از دستگیری حبیب القانیان؛ صاحب پلاسکو در چهارم مرداد سال ۱۳۵۴ به جرم گرانفروشی دارد. مطبوعات در ۴ مرداد ۱۳۵۴ گزارش دادند: ستاد مبارزه با گرانفروشی حبیب القانیان سرمایه‌دار یهودی معروف را به علت صدور دستور گرانفروشی و عدم عرضه فاکتور بازداشت و به زندان بوشهر انتقال داد.در این روزنامه البته خبری در خصوص بازداشت معاون اتحادیه صنف میوه فروش و فرد دیگری که صاحب چندین دکان نانوایی بود نیز منتشر شده است. اتهام بازداشت شدگان، صدور دستور گرانفروشی، تحریک به عدم عرضه کالا و عدم اجرای نرخ های مصوب بوده است.

این سرمایه دار یهودی پس از پیروزی انقلاب در دادگاه انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شد.

صاحب پلاسکو به جرم گرانفروشی دستگیر شد