اعلام ترکیب خنت برابر لارنکا / محمدی در ترکیب ذخیره

ایلنا: در آستانه بازی خنت بلژیک برابر لارنکا یونان ترکیب تیم بلژیکی اعلام شد که نام میلاد محمدی در ترکیب ذخیره تیمش به چشم می خورد.

دور سوم انتخابی لیگ اروپا

اعلام ترکیب خنت برابر لارنکا / محمدی در ترکیب ذخیره

در آستانه بازی خنت بلژیک برابر لارنکا یونان ترکیب تیم بلژیکی اعلام شد که نام میلاد محمدی در ترکیب ذخیره تیمش به چشم می خورد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب دور سوم انتخابی لیگ اروپا تیم خنت بلژیک به مصاف آ- اکِ لارناکا یونان می رود.

در آستانه این دیدار ترکیب خنت بلژیک اعلام شده که نام میلاد محمدی، مدافع ایرانی شاغل در این باشگاه به چشمی می خورد:

اعلام ترکیب خنت برابر لارنکا / محمدی در ترکیب ذخیره