کودک، مادرش را از مرگ‌ِ حتمی نجات داد

یک کودک خردسال ساوجی در تماس با ۱۱۵ توانست نیروهای امدادی را برای نجات مادر آگاه کند و وی را از مرگ حتمی نجات دهد.

ایرنا: یک کودک خردسال ساوجی در تماس با ۱۱۵ توانست نیروهای امدادی را برای نجات مادر آگاه کند و وی را از مرگ حتمی نجات دهد.

به گزارش روز پنجشنبه سامانه اطلاع رسانی اورژانس و فوریت های پزشکی ساوه ، این کودک که هنوز در تکلم با دشواری هایی مواجه است با دیدن حال وخیم مادر ش با نیروهای اورژانس تماس گرفت و با وجود اینکه قادر نبود مشکل را شفاف توضیح دهد با کمک پلیس ردگیری شد و نیروهای امدادی به کمک مادرش شتافتند.

در گزارش اورژانس و فوریت های پزشکی ساوه عنوان شده است که موضوع تماس این کودک با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ در میان گذاشته شد و با شناسایی آدرس نیروهای امدادی و انتظامی در محل حضور یافتند.
تیم های اعزامی پلیس و اورژانس پس از شکستن در منزل با مادر بدحال کودک مواجه شدند و او را برای پیگیری مراحل درمانی به بیمارستان انتقال دادند.

ساوه دومین کانون جمعیتی و از مناطق صنعتی استان مرکزی است.