کشف جسد گم شده در رودخانه دورود

جسد فردی که چهار روز پیش مفقود شده بود در رودخانه سزار دورود کشف شد.

خبرگزاری ایرنا: جسد فردی که چهار روز پیش مفقود شده بود در رودخانه سزار دورود کشف شد.

جسد جوان ۲۹ ساله دورودی به نام محمود لک که چهار روز پیش با موتورسیکلت از منزل خارج شده بود، در نزدیکی ایستگاه قطار قارون دورود در رودخانه سزار پیدا شد.

به دلیل گیر افتادن جسد در وسط رودخانه خروشان وپر عمق سزار، جسد فرد متوفی توسط تیم جستجو و نجات سیلاب این شهرستان از اب خارج و تحویل اولیای دم شد.