عکس| هرس بی‌موقع درختان

این تصویر را یکی از کاربران آفتاب نیوز برای ما ارسال کرده و در توضیح آن نوشته است: هرس بی‌موقع درختان"

عکس| هرس بی‌موقع درختان

عکس ارسالی از ناصرغلامی هوجقان