تصادف لاکچریِ یک میلیون پوندی در لندن

برخورد یک دستگاه خودرو با چندین خودرو گرانقیمت پارک شده در کنار خیابانی در لندن حدود یک میلیون پوند خسارت وارد کرد.

خبرآنلاین: برخورد یک دستگاه خودرو با چندین خودرو گرانقیمت پارک شده در کنار خیابانی در لندن حدود یک میلیون پوند خسارت وارد کرد.

تصادف لاکچریِ یک میلیون پوندی در لندنتصادف لاکچریِ یک میلیون پوندی در لندنتصادف لاکچریِ یک میلیون پوندی در لندنتصادف لاکچریِ یک میلیون پوندی در لندنتصادف لاکچریِ یک میلیون پوندی در لندن