خودکشی نافرجام یک جوان در تهران+عکس

جوانی که قصد خودکشی در روی پل صدر را داشت نجات پیدا کرد.

جوانی قصد داشت از روی پل صدر تهران به پایین بپرد که با اقدام به موقع آتش‌نشانی نجات پیدا کرد.

خودکشی نافرجام جوانی در پل صدر+عکسخودکشی نافرجام جوانی در پل صدر+عکسخودکشی نافرجام جوانی در پل صدر+عکسخودکشی نافرجام جوانی در پل صدر+عکس