سارق گردنبند قاپ در کرج دستگیر شد

کاراگاهان پلیس پایگاه یکم آگاهی البرز، سارق گردبند قاپ با ۲۰ فقره سرقت را درشهرستان کرج دستگیر کردند.

خبرگزاری ایرنا: کاراگاهان پلیس پایگاه یکم آگاهی البرز، سارق گردبند قاپ با ۲۰ فقره سرقت را درشهرستان کرج دستگیر کردند.

سرهنگ محمد نادربیگی ، رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: درپی ارجاع پرونده های متعدد گردنبند قاپی توسط یک راکب موتورسیکلت در مناطق مختلف کرج تحقیقات برای شناسایی و دستگیری متهم دردستور کار پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

براساس اظهارات مالباختگان درخصوص مشخصات ظاهری سارق و چهره نگاری از چهره فرضی متهم، سارق شناسایی و دستگیر شد.

سارق دستگیر شده در اعترافات خود به ۲۰ فقره سرقت گردنبند اعتراف و اذعان داشت که هنگام ظهر در معابر خلوت به سمت عابران خانم حرکت و به بهانه پرسیدن آدرس اقدام به قاپیدن گردنبند می کرده است.

تاکنون ۱۰ مالباخته شناسایی و تلاش برای سایر مالباختگان ادامه دارد.