جابه‌جایی ۱۲۳میلیارد تومان از باجه یک بانک

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از سرقت بیست میلیون تومان وجه نقد از این گاو صندوق و جابجایی ۱۲۳ میلیارد تومان از حساب‌های بانکی با همکاری یکی از کارمند باجه یک بانک در روستای منجیل آباد رباط کریم خبر داد.

خبرگزاری فارس: فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از سرقت بیست میلیون تومان وجه نقد از این گاو صندوق و جابجایی ۱۲۳ میلیارد تومان از حساب‌های بانکی با همکاری یکی از کارمند باجه یک بانک در روستای منجیل آباد رباط کریم خبر داد.

سرهنگ شهرام پورسعادت فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم اظهار داشت: دو سارق با هدف سرقت کلید گاوصندوق باجه یک بانک در روستای منجیل آباد رباط کریم، خودرو یکی از کارمندان این بانک را به سرقت می‌برند.

وی با اشاره به اینکه این افراد از قبل کارمند دیگر باجه را اغفال کرده بودند، گفت: این سارقان با لباس حراست و پلیس به باجه مراجعه می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم با بیان اینکه کارمند اغفال شده دستگیر شده است، تاکید کرد: سرقت بیست میلیون تومان وجه نقد از این گاو صندوق و جابجایی ۱۲۳ میلیارد تومان از حساب‌های بانکی با همکاری این کارمند در این باجه صورت گرفته است.

پورسعادت تصریح کرد: هیچگونه سرقت مسلحانه‌ای صورت نگرفته است و این سرقت با همکاری کارمند خود بانک انجام شده است.