خطر ریزش هتل آسمان شیراز بر اثر آتش‌سوزی

صبح روز شنبه (۱۲مرداد) هتل در حال ساخت آسمان شیراز دچار آتش سوزی شد. با گذشت ساعات زیادی از آغاز این حادثه و تلاش برای خاموش کردن آتش، اما همچنان آتش به طور کامل مهار نشده و به دلیل حرارت زیاد برخی از سازه‌های هتل دچار ترک خوردگی شده است و احتمال ریزش هتل وجود دارد.

خبرگزاری میزان: صبح روز شنبه (۱۲مرداد) هتل در حال ساخت آسمان شیراز دچار آتش سوزی شد. با گذشت ساعات زیادی از آغاز این حادثه و تلاش برای خاموش کردن آتش، اما همچنان آتش به طور کامل مهار نشده و به دلیل حرارت زیاد برخی از سازه‌های هتل دچار ترک خوردگی شده است و احتمال ریزش هتل وجود دارد. جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و پیشگیری از وقوع حادثه دستور تخلیه منازل و ساختمان‌های مجاور صادر شده است.

خطر ریزش هتل آسمان شیراز بر اثر آتش‌سوزیخطر ریزش هتل آسمان شیراز بر اثر آتش‌سوزیخطر ریزش هتل آسمان شیراز بر اثر آتش‌سوزیخطر ریزش هتل آسمان شیراز بر اثر آتش‌سوزیخطر ریزش هتل آسمان شیراز بر اثر آتش‌سوزیخطر ریزش هتل آسمان شیراز بر اثر آتش‌سوزیخطر ریزش هتل آسمان شیراز بر اثر آتش‌سوزیخطر ریزش هتل آسمان شیراز بر اثر آتش‌سوزیخطر ریزش هتل آسمان شیراز بر اثر آتش‌سوزیخطر ریزش هتل آسمان شیراز بر اثر آتش‌سوزی