عکس/ لباس‌فروشی که هوای نیازمندان را دارد!

در تصویر زیر یک لباس‌فروشی را می‌بینید که به افراد نیازمند لباس رایگان می‌دهد. هنوز هم هستند کسانی که در حد وسعشون، دست بقیه رو هم می‌گیرند.

عکس/ لباس‌فروشی که هوای نیازمندان را دارد!