کانال آب، جانِ ۲ جوانِ موتورسوار را گرفت

۲ جوان موتور سوار با سقوط در کانال آبی در مسیر سد شهدا - قالند بهبهان جان خود را از دست دادند.

ایرنا: ۲ جوان موتور سوار با سقوط در کانال آبی در مسیر سد شهدا - قالند بهبهان جان خود را از دست دادند.

جسد این ۲ جوان روز جمعه توسط آتش نشان ها از کانالی در پشت سد مارون خارج شد.

علت سقوط این ۲ جوان در کانال آب تاکنون مشخص نشده است.

قالند در شمال شرقی بهبهان و در فاصله ۹ کیلومتری آن قرار دارد.