نشت و انفجار گاز باعث تخریب ۸ خانه شد

انفجار شدید ناشی از نشت گاز عصر دیروز ۸ واحد مسکونی را در ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج تخریب کرد. این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت اما سه نفر را زخمی و راهی بیمارستان کرد.

خبرگزاری تسنیم: انفجار شدید ناشی از نشت گاز عصر دیروز ۸ واحد مسکونی را در ناحیه منفصل شهری «نایسر» سنندج تخریب کرد. این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت اما سه نفر را زخمی و راهی بیمارستان کرد.

تخریب ۸ باب منزل مسکونی بر اثر انفجار گازتخریب ۸ باب منزل مسکونی بر اثر انفجار گازتخریب ۸ باب منزل مسکونی بر اثر انفجار گازتخریب ۸ باب منزل مسکونی بر اثر انفجار گازتخریب ۸ باب منزل مسکونی بر اثر انفجار گازتخریب ۸ باب منزل مسکونی بر اثر انفجار گازتخریب ۸ باب منزل مسکونی بر اثر انفجار گازتخریب ۸ باب منزل مسکونی بر اثر انفجار گازتخریب ۸ باب منزل مسکونی بر اثر انفجار گازتخریب ۸ باب منزل مسکونی بر اثر انفجار گازتخریب ۸ باب منزل مسکونی بر اثر انفجار گازتخریب ۸ باب منزل مسکونی بر اثر انفجار گازتخریب ۸ باب منزل مسکونی بر اثر انفجار گاز