دستگیری سه زندانی فراری در فردیس

سه زندانی که از کارگاه بنیاد تعاون زندانیان خارج از محوطه ندامتگاه شهید کچویی شهرستان فردیس فرار کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

سه نفر از چهار زندانی که از کارگاه بنیاد تعاون زندانیان خارج از محوطه ندامتگاه شهید کچویی شهرستان فردیس فرار کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

بنابراین گزارش، چهارمین زندانی نیز شناسایی شده و ماموران در شرف دستگیری این فرد هستند.

این چهار زندانی، از کارگاه بنیاد تعاون زندانیان که خارج از محوطه ندامتگاه شهید کچویی است، فرار کرده بودند.