دره شهر لرزید

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ساعت ۰۰:۵۰:۴۹ امروز به وقوع پیوست.

وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ در مرز استان‌های لرستان و ایلام - حوالی چقابل به طول جغرافیایی: ۴۷.۴۴وعرض جغرافیایی: ۳۳۳.۲۶ دره شهر را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ساعت ۰۰:۵۰:۴۹ امروز به وقوع پیوست.

نزدیک‌ترین شهرها:

۶ کیلومتری چقابل (لرستان)
۱۴ کیلومتری دره شهر (ایلام)
۱۸ کیلومتری کونانی (لرستان)