سقوط مرگ بار در تنگ تامرادی بویراحمد

فردی به علت سقوط از ارتفاع در تنگ تامرادی بویراحمد دچار مصدومیت شدید شد و پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده فوت کرد.

عصر روز پنجشنبه دهم مرداد ماه حوالی ساعت ۱۸ فردی بدلیل سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شدید شد.

فرد مصدوم به مرکز درمانی شهید بهشتی یاسوج انتقال داده شد که به علت شدت جراحات وارده در این بیمارستان فوت کرد.

نام فرد فوت شده " شیرخان مهاجرین (عقربان)" که شغل وی دامداری بوده و از بومیان منطقه است.