چهره این قاتل اصلا معلوم نیست!

تحریم های اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه ایران که مانع از ورود داروهای ضروری برای درمان بیماران کشورمان شده، سوژه کارتونی از احسان گنجی با عنوان تروریسم اقتصادی در شهرونگ شد.

چهره این قاتل اصلا معلوم نیست!