هوای تهران سالم است/ 11 محدوده پایتخت دارای آلودگی صوتی شدید

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 85 قرار گرفته و هوای پایتخت سالم است.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 85 قرار گرفته و سالم است؛ همچنین میانگین شاخص کیفیت هوا طی 24 ساعت گذشته روی عدد 74 قرار گرفت و سالم بود.

از ابتدای سال تهران دارای 25 روز هوای پاک، 87 روز هوای سالم،‌19 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز ناسالم برای همه افراد بوده است.

این در حالی است که سال پیش پایتخت دارای 8 روز هوای پاک، 98 روز هوای سالم و 26 روز ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

از ابتدای تابستان هر چند که طرح کاهش آلودگی هوا آغاز شده ولی به دلیل افزایش ازن که گفته می‌شود تابش بیشتر نور خورشید دلیل آن است پایتخت روزهای ناسالمی را داشته است.

از لحاظ میزان سنجش صوت در تهران نیز مناطق شهران، میدان تهرانسر، حکیم، میدان خراسان، نیروی هوایی، شهید گمنام، میدان بهاران، بعثت، نواب صفوی، آذری و ستاد بحران روی شاخص بیش از 70 قرار گرفته و بیشترین میزان آلودگی صوتی را داشته است.