مرد شرور با نقاب به بالین زن همسایه رفت

مرد شرور که نیمه شب با ورود به خانه همسایه مرد صاحبخانه را به قتل رسانده بود پس از محاکمه در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد.

رکنا: مرد شرور که نیمه شب با ورود به خانه همسایه مرد صاحبخانه را به قتل رسانده بود پس از محاکمه در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد.

این کارگر ساختمانی که شب‌ها در یک ساختمان نیمه‌ساز می‌خوابید نیمه شب با وسوسه شیطانی نقابی به صورتش زد تا با ورود به یک خانه ویلایی خود را به بالین زن جوان همسایه برساند اما به محض ورود به اتاق خواب، مرد صاحبخانه از خواب پرید و هنگامی که با هم گلاویز شدند، مرد شرور با ضربات چاقو او را کشت و سپس از روی دیوار خانه پا به فرار گذاشت.

کارآگاهان جنایی هنگامی که در محل جنایت حضور یافتند در نخستین مرحله تحقیقات دریافتند مرد نقابدار کارگر ساختمان روبه‌روی خانه ویلایی است که هنگام گلاویزشدن با مرد صاحبخانه نقاب از صورتش افتاده و زن جوان او را دیده بود. خیلی زود مأموران پلیس با انجام تحقیقات تخصصی و چهره نگاری توانستند یک روز بعد متهم را دستگیرکنند و این متهم در بازجویی به قتلی که مرتکب شده بود اعتراف کرد.

پس از صدور کیفرخواست متهم به قتل که یک جوان افغانستانی بود در شعبه دهم دادگاه کیفری محاکمه شد و در ابتدای جلسه همسر مقتول به نیابت از فرزند خردسالش گفت: من خواستار قصاص قاتل همسرم هستم.

او زندگی‌ام را نابود کرد. پسرم تازه به دنیا آمده بود که این مرد شوهرم را کشت و او را یتیم کرد.

برادر همسرم از محل کار شوهرم ماهانه پانصدهزار تومان برای معیشت من و فرزندم پول واریز می‌کند و من هم‌اکنون با پسرم نزد پدر و مادرم در سلماس زندگی می‌کنیم و زندگی را به سختی می‌گذرانیم.

بعد هم خواهران و برادران مقتول خواستار قصاص متهم شدند. آنگاه متهم در حالی که هیچ دفاعی از خودش نداشت اتهام قتل را پذیرفت و گفت من قصد کشتن آن مرحوم را نداشتم اما آن شب وقتی او و زنش چهره مرا دیدند و با هم درگیر شدیم ناخواسته او را کشتم. من کارگر ساختمان هستم نمی‌دانم چرا آن شب شیطان مرا وسوسه کرد و اینگونه زندگی‌ام تباه شد. در پایان محاکمه، قاضی قربانزاده و مستشارش وارد شور شده و متهم را به قصاص محکوم کردند.‌