انگشتان کارگر نوجوان در چرخ‌گوشت صنعتی (۱۶+)

بی‌احتیاطی کارگر رستورانی هنگام کار با چرخ‌گوشت صنعتی، موجب آسیب‌دیدگی انگشتان دست این جوان ۱۶ ساله شد.

فرارو: بی‌احتیاطی کارگر رستورانی هنگام کار با چرخ‌گوشت صنعتی، موجب آسیب‌دیدگی انگشتان دست این جوان ۱۶ ساله شد.

کارگر ۱۶ ساله‌ای در یک رستوران واقع در بلوار آیت‌الله کاشانی، بلوار اباذر، مشغول کار با چرخ‌گوشت صنعتی بود که ناگهان دست چپ وی بر اثر بی‌احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی در درون چرخ‌گوشت صنعتی فرو رفت و چهار انگشت دست وی به سختی دچار آسیب‌دیدگی شد.

آتش‌نشانان فرد مصدوم را به بیمارستان امام خمینی (ره) انتقال داده و در بخش اورژانس و در حضور عوامل بیمارستان، بدنه چرخ‌گوشت را برش داده و پس از رهاسازی دست مصدوم از میان چرخ‌گوشت، این کارگر مصدوم را برای انجام اقدامات درمانی لازم در اختیار پزشکان بیمارستان قرار دادند.

انگشتان کارگر نوجوان در چرخ‌گوشت صنعتیانگشتان کارگر نوجوان در چرخ‌گوشت صنعتیانگشتان کارگر نوجوان در چرخ‌گوشت صنعتیانگشتان کارگر نوجوان در چرخ‌گوشت صنعتیانگشتان کارگر نوجوان در چرخ‌گوشت صنعتیانگشتان کارگر نوجوان در چرخ‌گوشت صنعتی