عکس/ سرقت از یک موبایل‌فروشی به سبک فرار از زندان

سارقی با سوراخ کردن سقف مغازه‌ی موبایل‌فروشی در شهر شاهرود استان سمنان اقدام به سرقت همه‌ی اجناس این مغازه کرده است.

عکس/ سرقت از یک موبایل‌فروشی به سبک فرار از زندان