تصویری دیدنی از آخرین ببر مازندران

در تصویر زیر آخرین ببر مازندران را می‌بینید که در سال ۱۳۳۷ شکار و گونه این گربه‌سان زیبا به طور کامل منقرض شد.

تصویری دیدنی از آخرین ببر مازندران