چاپ نشریات کاغذی در شهرداری تهران ممنوع است/شهرداری در زمینه چاپ نشریات کاغذی تخلف می‌کند

حجت نظری در تذکری درباره بند دو تبصره ۲۷ بودجه مصوب شورای شهر مربوط به شهرداری تهران اضافه کرد: ما در این تبصره به صراحت چاپ نشریات کاغذی را ممنوع کردیم، اما شهرداری در بخش‌های مختلف اقدام به چاپ نشریات کاغذی کرده است.

خبرگزاری میزان- حجت نظری در تذکری درباره بند دو تبصره ۲۷ بودجه مصوب شورای شهر مربوط به شهرداری تهران اضافه کرد: ما در این تبصره به صراحت چاپ نشریات کاغذی را ممنوع کردیم، اما شهرداری در بخش‌های مختلف اقدام به چاپ نشریات کاغذی کرده است.

چاپ نشریات کاغذی در شهرداری تهران ممنوع است/شهرداری در زمینه چاپ نشریات کاغذی تخلف می‌کند به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، حجت نظری در جریان صد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: به سهم خودم به عنوان رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران قهرمانی تیم والیبال جوانان در مسابقات جهانی را تبریک و شادباش عرض می‌کنم.

عضو شورای شهر تهران در تذکری درباره بند دو تبصره ۲۷ بودجه مصوب شورای شهر مربوط به شهرداری تهران اضافه کرد: ما در این تبصره به صراحت چاپ نشریات کاغذی را ممنوع کردیم، اما شهرداری در بخش‌های مختلف اقدام به چاپ نشریات کاغذی کرده است.

وی افزود: به عنوان مثال درباره انتخابات شورایاری اگر ستاد شورایاری نشریه را چاپ می‌کرد، ایرادی نبود، اما شهرداری تهران این کار را کرده است و من تقاضا دارم، هیات رئیسه به جد این موضوع را هم از جهت صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و هم از جهت عمل به مصوبات شورا پیگیری کرده و به شهرداری تذکر بدهد.