پشت پرده همکاری صداوسیما با لودرها!

انتشار خبر صدور مجوز گودبرداری خانه احمد شاملو همزمان با پخش مستندی علیه این شاعر از تلویزیون و موضوع مدارک تحصیلی جعلی برخی مقامات، سوژه طنز شهرونگ شد.

پشت پرده همکاری صداوسیما با لودرها!