قتل عام دهها اصله درخت در نیشابور

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری نیشابور گفت: طی دو روز اخیر فرد یا افراد ناشناس شبانه ۱۱۴ اصله درخت در منطقه گردشگری خیام‌ و عطار نیشابور را نابود کردند.

محمد خفاجه عصر جمعه افزود: عمر این درختان بین یک تا هشت سال بوده و ظاهرا با دست شکسته شده اند. البته به‌ خاطر وضعیت ناشی از تداوم پدیده مزمن خشکسالی این درختان آسیب پذیر بوده و به‌ راحتی با دست شکسته می‌شوند.

وی ادامه داد: با بررسی دوربینهای نظارتی در این محدوده مشخص شد فردی طی ساعتهای چهار تا پنج صبح اقدام به قطع درختان کرده است. شناسایی چهره این فرد در فیلمهای ضبط شده، به دلیل تاریکی هوا مشخص نیست. میزان خسارات وارده هنوز مشخص نشده اما موضوع از طریق نیروی انتظامی و مرجع قضایی در حال پیگیری است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری نیشابور گفت: با توجه به تنش گرمایی امسال در این شهر که طی آن گرمای هوا بعضی روزها از ۴۲ درجه سلسیوس هم فراتر رفته، روزانه هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب با استفاده از هشت دستگاه تانکر برای آبیاری فضای سبز نیشابور مصرف شده است.

آرامگاههای خیام و عطار همده ترین مقصد گردشگران در سفر به نیشابور است.

نیشابور در فاصله ۱۲۷ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.