۳ زلزله کمتر از ۳ ریشتر، دشتستان را لرزاند

در فاصله کمتر از یک ساعت، سه زمین‌لرزه مناطقی از شهرستان دشتستان را لرازند.

خبرگزاری مهر: در فاصله کمتر از یک ساعت، سه زمین‌لرزه مناطقی از شهرستان دشتستان را لرازند.

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر ساعت ۱۳ و ۱۶ دقیقه ظهر جمعه تنگ ارم دشتستان را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۲۱ شمالی و ۵۱.۴۴ شرقی در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.

همچنین زمین‌لرزه دیگری به بزرگی ۳ ریشتر ساعت ۱۳ و ۵۳ دقیقه امروز برازجان مرکز شهرستان دشتستان را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۲۷ شمالی و ۵۱.۲۶ شرقی در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر ساعت ۱۴ و ۱۳ دقیقه ظهر جمعه برازجان مرکز شهرستان دشتستان را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۲۳ شمالی و ۵۱.۳۲ شرقی در عمق پنج کیلومتری زمین اعلام شده است.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های این زمین‌لرزه‌ها اعلام نشده است.