اعضای بدن کودک زنجانی اهدا شد

مسئول شبکه فراهم‌آوری پیوند اعضاء معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اعضاء‌ کودک 9 ساله زنجانی برای اهدا به بیماران نیازمند به تهران انتقال یافت.

خبرگزاری ایسنا: مسئول شبکه فراهم‌آوری پیوند اعضاء معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اعضاء‌ کودک 9 ساله زنجانی برای اهدا به بیماران نیازمند به تهران انتقال یافت.

شهریار امام‌وردی در رابطه با دوازدهمین اهدای عضو در زنجان طی سال‌جاری، اظهار کرد: دوازدهمین اهدای عضو در سال جاری در استان زنجان انجام شده است.

وی افزود: اعضای حیاتی حمیدرضا کردی، کودک 9 زنجانی که شامل کلیه‌ها و کبد است به نیازمندان پیوند عضو اهدا شد.

مسئول شبکه فراهم‌آوری پیوند اعضاء معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، تصریح کرد: پس از اخذ رضایت از خانواده کودک 9 ساله خدابنده‌ای که دچار مرگ مغزی شده بود، ارگان‌های حیاتی کودک 9 ساله به تهران انتقال یافت.

استان زنجان از اوایل سال‌جاری تاکنون 11 مورد اهدای عضو داشته است که آخرین اهدای عضو متعلق به بیمار مرگ مغزی به نام صغری کاظمی بود که بر اثر تصادف، در آموزشی درمانی تخصصی و فوق‌تخصصی آیت‌الله موسوی زنجان بستری شده بود، ارگان‌های حیاتی این خانم نیز به بیمارستان سینای تهران منتقل شد و به بیماران پیوند شد.