آتش‌سوزی گسترده در یک مجتمع تجاریِ تهران

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش سوزی گسترده در مجتمع تجاری در بلوار کوهک تهران خبر داد.

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش سوزی گسترده در مجتمع تجاری در بلوار کوهک تهران خبر داد.

آتش‌سوزی گسترده در یک مجتمع تجاریِ تهرانآتش‌سوزی گسترده در یک مجتمع تجاریِ تهرانآتش‌سوزی گسترده در یک مجتمع تجاریِ تهران