زیرساخت‌های مطلوب در حوزه آب رسانی در سطح استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت تأمین آب استان در فصل گرم سال، گفت: در سیستان رودخانه هیرمند، بخشی از منابع آبی را تضمین کرده است. متأسفانه اشکال این است که زیرساخت‌های مطلوب در حوزه آب رسانی در سطح استان وجود ندارد.

خبرگزاری میزان- استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت تأمین آب استان در فصل گرم سال، گفت: در سیستان رودخانه هیرمند، بخشی از منابع آبی را تضمین کرده است. متأسفانه اشکال این است که زیرساخت‌های مطلوب در حوزه آب رسانی در سطح استان وجود ندارد.

موهبتی احمدعلی موهبتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به وضعیت تامین آب استان سیستان و بلوچستان در فصل گرم سال، اظهار کرد: بارندگی‌های سال گذشته و اوایل سال جاری بخش عمده‌ای از نگرانی‌ها درباره کم‌آبی در استان را برطرف کرد.

وی ادامه داد: از ۷۷۰ منبع آب در حوزه روستایی استان سیستان و بلوچستان تعداد ۵۰ مورد خشک شده بود که هم اکنون وضع مناسبی یافته‌اند. یک هفته‌ای هست که در نقاط مختلف استان شاهد بارندگی هسیتم و این بارندگی به تامین منابع آبی استان کمک می‌کند.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: در سیستان رودخانه هیرمند، بخشی از منابع آبی را تضمین کرده است. متاسفانه اشکال این است که زیرساخت‌های مطلوب در حوزه آب رسانی در سطح استان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در برخی مجتمع‌های بزرگ تعریف شده روستایی و حتی در برخی از شهر‌های استان مانند خود زاهدان، هنوز اجرای خط دوم لوله کشی آب، کار زیادی تا اتمام دارد. چنانچه امکان انتقال آب از چاه نیمه‌ها  با خط دوم لوله‌کشی به زاهدان، هنوز  امکانپذیر نیست. با کمبود آب در شهر زاهدان مواجه هستیم.