چرا طریف در مصاحبه با یک شبکه انگلیسی، به ربودن نفتکش ایرانی اعتراض نکرد

مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، به عدم اشاره به دزدی دریایی انگلیس توسط ظریف در مصاحبه با شبکه دولتی انگلیس انتقاد کرد.

ی چرا ظریف در مصاحبه با یک شبکه انگلیسی، به ربودن نفتکش ایرانی اعتراض نکرد؟

به گزراش جام نیوز ، علی خضریان مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، با انتقاد به مصاحبه ظرف با شبکه دولتی انگلیس"بی بی سی" در حساب توییتر نوشت:

"از درد این تصویر هر آنچه گفته شود کم است. درحالی که انگلیسی‌های خبیث با راهزنی دریایی کشتی ما را ربوده‌اند، جناب محمد جواد ظریف با bbc به‌عنوان رسانه دولتی انگلیس در نیویورک به‌گفتگو می‌نشیند و هیچ مطلبی را هم در اعتراض به این اقدام دزدان دریایی مطرح نمی‌کند."