اعدام سلطان جعل و سرقت بعد از ۲۷ سال

مرد میانسال که کلکسیونی از جرایم در پرونده تبهکاری‌هایش دارد، با حکم دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد.

به گزارش ایران، محکوم میانسال نخستین باردر سال 68 به اتهام سرقت روانه زندان شد. اما او بعد از آزادی و تحمل حبس، جرایمش را ادامه داد. به طوری که در پرونـــــــده فعلی‌اش 48 فقره سابقه دستگیری دارد. متهم حرفه‌ای هر بار پس از بازداشت و تحمل حبس آزاد می‌شد و اما دوباره به همراه همدستانش، سرقت‌هایشان را از سر می‌گرفتند. او هرگز با خودش اسلحه حمل نمی‌کرد. چراکه مجازاتش را بخوبی می‌دانست. اعضای باند وی به محض اطلاع از دستگیری همدستانشان گرد هم می‌آمدند و باپول های سرقتی، جریمه ومجازات‌ها را پرداخته و با گرفتن رضایت ازشاکی‌ها، نسبت به آزادی همدستانشان اقدام می‌کردند.

 این تبهکارحرفه‌ای آخرین بار به اتهام کلاهبرداری از پزشکان بازداشت شد. اوپس از دریافت مرخصی از زندان آزاد شد اما دیگر برنگشت، همین مسأله باعث شد تا بازپرس شعبه اول دادسرای ویژه سرقت دستور بازداشتش را صادر کند.درحالی که تحقیقات برای دستگیری متهم فراری ادامه داشت، کارآگاهان پلیس با سرقت‌های متعدد مأموران قلابی در شهرهای مختلف کشور روبه‌رو شدند. در این پرونده‌ها، سارقان تحت عنوان مأمور به سراغ پزشکان رفته و اموال با ارزش آنها را سرقت می‌کردند. در نهایت با تحقیقات صورت گرفته، کارآگاهان موفق شدند، سارقان اموال پزشکان در شهرستان‌ها و پایتخت را شناسایی و دستگیر کنند.

متهمان در تحقیقات به سرقت از پزشکان در شهرهای یزد، شیراز، ملایر، گرمسار، اردبیل، ارومیه، اهواز و بیرجند اعتراف کردند.در تحقیقات نیز مشخص شد اعضای باند درجریان 10 سرقت از پزشکان؛ 680 میلیون تومان به جیب زده بودند.بدین ترتیب با تکمیل تحقیقات، پرونده متهم اصلی  برای صدور حکم به دادگاه انقلاب ارجاع شد و شعبه 15 وی را به خاطر سرقت، جعل اسناد دولتی، غصب عنوان، فروش مواد مخدر، سرقت مقرون به آزار، سرقت مسلحانه، ارتشا و ... با 26 فقره سابقه محکومیت کیفری و 78 فقره سابقه دستگیری به اعدام محکوم کرد.

گزارش مشکل
سرقتدستگیریپزشکان