عاقبت اسکیت‌سواری روی آسفالت

اسکیت ورزش مفرحی است که انواع گوناگونی از جمله سرعت، نمایشی و روی یخ دارد اما دو جوان اقدام به اسکیت‌سواری روی آسفالت کرده‌اند.

نمایش بیشتر

اسکیت ورزش مفرحی است که انواع گوناگونی از جمله سرعت، نمایشی و روی یخ دارد اما دو جوان اقدام به اسکیت‌سواری روی آسفالت کرده‌اند.

دانلود

دانلود