تأمین وجوه مورد نیاز برای تسویه اوراق بهادار اسلامی

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی از تأمین اعتبار پرداخت به موقع اصل و سود برخی نمادهای اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی خبر داد.

پول

معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی از تأمین اعتبار پرداخت به موقع اصل و سود برخی نمادهای اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی خبر داد.

به گزارش ایسنا، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در راستای ارتقای اعتماد عمومی نسبت به اوراق بهادار اسلامی و ایفای تعهدات دولت در این حوزه، باتوجه عنایت به سر رسید سود اوراق مشارکت با نمادهای "اشاد ۱"، "اشاد ۴"، "اشاد ۸" و اسناد خزانه اسلامی با نماد معاملاتی "اخزا ۷۱۱"، وجوه مورد نیاز برای تسویه اوراق مذکور توسط خزانه داری کل کشور تأمین شده است.

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم برای تسویه اوراق مذکور توسط خزانه‌داری کل کشور تأمین و اقدامات لازم برای تسویه به موقع اوراق یاد شده انجام شده است.

طبق این گزارش، اوراق مذکور از اقسام اوراق بهادار اسلامی است که در چهارچوب ظرفیت‌های قوانین بودجه سنواتی منتشر شده است.

  • خبرنگار مریم طاووسی

  • دبیر مریم طاووسی