بازداشت 3 مامور امنیتی روسیه به اتهام خیانت

بازداشت 3 مامور امنیتی روسیه به اتهام خیانت

۳ تن از کارمندان سازمان امنیت فدرال روسیه به اتهام خیانت بازداشت شدند.

به گزارش ایلنا،‌ پلیس روسیه ۳ تن از کارمندان سرویس امنیت فدرال این کشور را به اتهام خیانت بازداشت کردند.

وکیل مرتبط با این پرونده اعلام کرد این ۳ نفر در ارتباط با پرونده جاسوسی برای آمریکا بازداشت شده‌اند و تحقیقات ادامه دارد.

منابع روسی پس از اعلام بازداشت این ۳ نفر، از احتمال کشف یکی از بزرگترین پرونده‌های جاسوسی تاریخ روسیه خبر دادند.

گزارش مشکل
اتهامخیانت