تصویر/ تصادف جان 2 ووشوکار رو گرفت

تعدادی از اعضای تیم تربت جام که در رقابت های ووشو قهرمانی جوانان کشور در شیراز شرکت کرده بودند در مسیر بازگشت تصادف کردند،رزم آرا و گلزاری جان باختند.

تصویر/ تصادف جان 2 ووشوکار رو گرفت
تصویر/ تصادف جان 2 ووشوکار رو گرفت

منبع: صداوسیما

گزارش مشکل
صداوسیماتصادف