رشد ۲۵ درصدی دارایی‌های خارجی نظام بانکی کشور

براساس آمار بانک مرکزی میزان دارایی‌های خارجی نظام بانکی کشور در پایان سال ۹۷ با رشد ۲۵.۳ درصدی روبرو بوده است.

خبرگزاری میزان- براساس آمار بانک مرکزی میزان دارایی‌های خارجی نظام بانکی کشور در پایان سال ۹۷ با رشد ۲۵.۳ درصدی روبرو بوده است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی رقم دارایی‌های خارجی نظام بانکی کشور در انتهای سال ۹۷ به ۹۱ هزار و ۷۱۴ میلیارد ریال رسید که این رقم رشد ۲۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در سال ۹۷ میزان دارایی‌های خارجی نظام بانکی کشور حدود ۷۳ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال، در سال ۹۵ معادل ۵۸ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال و درسال ۹۴ به ۵۸ هزار و ۲۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دارایی‌های خارجی شامل بانک مرکزی و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی بوده و شعب خارجی بانک‌های تجاری را شامل نمی‌شود.

همچنین بررسی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد در انتهای سال ۹۷ این دارایی‌ها به ۴۶ هزار و ۵۱۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سال ۹۶ با رشد ۱۴.۳ درصدی روبرو بوده است.

از طرفی میزان دارایی‌های خارجی در سال ۹۶ حدود ۴۰ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال برآورد شده است و در سال ۹۵ حدود ۳۳ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال بوده است.

گفتنی است حجم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۹۴ رقم ۳۵ هزار و ۱۷۵ میلیارد ریال بوده و در سال ۹۳ حدود ۳۱ هزار و ۲۶۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

لازم به ذکر است که ارزش دارایی خارجی موسسه‌های اعتباری غیربانکی در سال ۹۷ به رقم ۴۵ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال ۹۶ با رشد ۳۹ درصدی روبرو بوده است.

همچنین میزان دارایی خارجی موسسه‌های اعتباری غیربانکی در سال ۹۵ معادل ۲۴ هزار و ۲۹۴ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۶ بالغ بر ۳۲ هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال بوده است.