عقرب‌هایی که معلم روستای بنه‌ارونِ ایذه از کلاس درس خود گرفت!

معلم روستای بنه‌ارون ایذه درباره این عکس گفت که از ۱۵ اردیبهشت تا کنون، این عقرب‌ها را در کلاس درس یافته است.

انتخاب: معلم روستای بنه‌ارون ایذه درباره این عکس گفت که از ۱۵ اردیبهشت تا کنون، این عقرب‌ها را در کلاس درس یافته است. روستایی که جاده ندارد و آبش را از چشمه می‌گیرند. او می‌گوید در سقف مدرسه قدیمی این روستا مارهای بزرگی زندگی می‌کنند.

عقرب‌هایی که معلم روستای بنه‌ارونِ ایذه از کلاس درس خود گرفت!